Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rožďalovice MK ul. Spojovací budoucí III/27523
podlimitní Zadáno 27.01.2020 12.02.2020 09:00
Oprava oplocení a 2 ks požárních vrat
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 10.02.2020 12:00
II/237 Pozdeň, most ev.č. 237-011 přes strž_TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 04.02.2020 09:00
Oprava opěrných dělicích zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2020 07.02.2020 13:00
Nákup poukázek pro volnočasové aktivity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2020 10.02.2020 23:59
Kovové skříně pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 07.02.2020 14:00
Zabezpečovací systém domu pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 05.02.2020 10:00
Odborná zahradnická péče o květiny, keře a trávníku prostoru multisenzorické zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 24.02.2020 11:00
"II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa" - stavební práce
nadlimitní Zadáno 24.01.2020 27.04.2020 10:00
Kontrola a údržba zavlažovacího systému a vodního systému s postupnou revitalizací zavlažovaných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 24.02.2020 08:00
III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky – SD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 06.02.2020 10:00
Zajištění prodloužení podpory aplikace Symantec o 1 rok
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 04.02.2020 00:00
Vypracování projektu oprav objektu Ledce čp. 74
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 31.01.2020 10:00
Zpracování znaleckého posudku v oboru stavebnictví, dopravní stavby – komunikace II/201 Zbečno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 04.02.2020 10:00
Strategické poradenství a zastupování zájmů při EU
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 29.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016