Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Paterovské stráně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 11.06.2021 10:00
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, stanoviště 6430 - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
Oprava vstupu a chodby v přízemí školy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 29.05.2021 23:59
„Nákup vybavení truhlářské dílny – Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II“
podlimitní Zadáno 19.05.2021 10.06.2021 10:00
III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
podlimitní Zadáno 19.05.2021 18.06.2021 10:00
III/12137 Sedlec, Jetřichovická ul. Rek. silnice a mostu 12137-1 – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 02.06.2021 10:00
Nákup materiálu a příslušenství na svařování, svařovací techniky 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 12:00
Celková oprava střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2021 28.05.2021 23:59
Oprava plochých střech
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 08.06.2021 10:00
Nákup ručního nářadí, nástrojů, spotřebního materiálu do dílen, elektrického nářadí a ochranných prostředků 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 12:00
Odborná praxe a výuka jezdectví
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 28.05.2021 10:00
Zajištění provozu a servisu meteostanic
nadlimitní Zadáno 18.05.2021 22.06.2021 10:00
Zakázkové šití pracovních oděvů 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 27.05.2021 12:00
Nákup IT techniky – server, licence
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 31.05.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016