Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce fasády včetně rozvodů STA a IT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 21.04.2022 09:00
Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - automatický závlahový systém pro areál školy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 11.04.2022 12:00
Dodávka 2 ks interaktivního displeje SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 13.04.2022 12:00
Ubytování a stravování LT Trempíci 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2022 01.04.2022 08:00
Defibrilační elektrody
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2022 12.04.2022 10:00
Výběr dodavatele čistícího materiálu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2022 30.03.2022 12:15
Dodávka pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2022 30.03.2022 08:00
III/3272 Hlízov
podlimitní Zadáno 29.03.2022 27.04.2022 09:00
III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy
podlimitní Zadáno 29.03.2022 02.05.2022 09:00
III/3272 Hlízov, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 19.04.2022 10:00
Skupinové úrazové pojištění zaměstnanců
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 08.04.2022 10:00
Nákup učebních pomůcek ošetřovatelství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2022 29.03.2022 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Soseňský lom
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slaná louka u Újezdce
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016