Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Havárie kanalizačního řadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 13:00
Exkurze studentů do Berlína
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 12:00
Nákup vybavení k žacímu traktoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2023 13.02.2023 10:00
Zajištění servisu a oprav osobních motorových vozidel KSÚS SK
nadlimitní Zadáno 13.02.2023 10.03.2023 09:00
Dodávka serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 28.02.2023 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava badatelský pobyt "Liberec" - 27.2-1.3.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2023 22.02.2023 09:00
Oprava elektroinstalace pokoje DS 1
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 24.02.2023 09:00
Oprava 4 koupelen v budově Domova mládeže
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2023 10.02.2023 10:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2023 22.02.2023 10:00
Nákup ručního nářadí, nástrojů, spotřebního materiálu do dílen, elektrického nářadí a ochranných prostředků 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 21.02.2023 12:00
Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 9
nadlimitní V jednání 09.02.2023 12.04.2023 12:00
Oprava elektroinstalace chodba
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 23.02.2023 09:00
BTK, servis a náhradní díly pro defibrilátory Corpuls3
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 20.02.2023 10:00
Vypracování ověřovací studie nového depozitáře muzea v lokalitě Vysoká u Mělníka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.02.2023 08.02.2023 11:00
Intraoseální jehly s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 27.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016