Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní výměna splaškových a dešťových svodů v pavilonu C
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 23.10.2019 09:00
Monitoring a čištění vnějších dešťových svodů a kanalizace pavilonu A2 - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 23.10.2019 09:00
Dorozumívací zařízení sestra - pacient
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2019 23.10.2019 06:00
Protipožární opatření DS Zátor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 24.10.2019 09:00
Oprava příjezdové komunikace a oplocení – Libčice nad Vltavou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 10:00
Dodávka 2 ks aktivních antidekubitních matrací
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 10:00
Pořízení osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 10:00
III/12519 Kácov, most ev.č. 12519-1 – TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 23.10.2019 10:00
III/12550 Polepy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 30.10.2019 10:00
ZT Itálie
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 23.10.2019 14:00
Školní nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 09:00
Tablety
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 10:00
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 29.10.2019 14:00
Víceúčelový povrch hřiště, SOŠ stavební a SOU stavební Kolín II, Pražská 112
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 24.10.2019 10:00
„Grafický design a tisk nového propagačního materiálu Středočeského kraje –
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016