Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilních zařízení s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 29.03.2021 12:00
Vybavení laboratoře elektroniky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 02.04.2021 13:00
III/11434 Přibyšice – křižovatka s III/10614
podlimitní Zadáno 16.03.2021 01.04.2021 10:00
III/00519 Úhonice-Rudná
podlimitní Zadáno 16.03.2021 20.04.2021 10:00
Demolice a bourací práce objektu č.p. 1488 Domov Kladno-Švermov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 31.03.2021 12:00
Dodání spotřební elektroniky a elektrických spotřebičů pro KÚSK 2021-2022“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 29.03.2021 09:00
Podpora aplikace digitálního povodňového plánu Středočeského kraje, průběžná aktualizace jeho stávajících datových vrstev, servis a školení v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 29.03.2021 10:00
Nákup ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 26.03.2021 13:00
„Rekonstrukce elektrorozvodů Domov Vraný, p.s.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2021 26.03.2021 09:00
Výměna koberců v kancelářích budovy KÚSK 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 22.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Louky u Choťánek
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pod Veselovem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybníčky u Podbořánek
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Malování interiéru dětského domova - pokojů dětí, stravovacího provozu a společných chodeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 26.03.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016