Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2023 15.08.2023 10:00
Oprava venkovního osvětlení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2023 15.08.2023 10:00
Výměna světelných zdrojů za LED
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2023 15.08.2023 10:00
Dodání a montáž podlahové krytiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2023 15.08.2023 09:00
Činnost TDS a BOZP na akci Cestou uhlí a železa
podlimitní Zadáno 14.08.2023 18.09.2023 10:00
Kolizní místo pro cyklisty v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně (II)
podlimitní Zadáno 14.08.2023 04.09.2023 09:00
Nákup devítimístného automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2023 25.08.2023 10:00
ISŠT Mělník - přestavba domova mládeže na učebny PD a AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2023 05.09.2023 10:00
Automatické posuvné dveře
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2023 22.08.2023 09:00
Nákup sportovního vybavení hřiště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.08.2023 11.08.2023 00:00
Vměna plastových dveří a oken na balkonech
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2023 10.08.2023 13:00
Přestavba propustku na silnici III11818, km 9,984 (II)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 21.08.2023 09:00
Dodávka průmyslové pračky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2023 10.08.2023 09:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žerka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2023 23.08.2023 10:00
Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 04
nadlimitní V jednání 07.08.2023 11.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016