Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětlovacích těles v budově č.p.1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 14:00
Stavební úpravy v č.p.9
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 13:00
Nákup serveru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 07:00
Multilicence SW MAESTRO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení - nákup školních lavic a židlí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2022 12.05.2022 00:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zvolská homole - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 23.05.2022 08:00
Výlet - Benátky a Gardaland
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.05.2022 11.05.2022 00:00
výběr dodavatele hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2022 10.05.2022 10:00
Roboti pro výuku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 12:00
Nákup virtuálního svařovacího simulátoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 11:00
Nákup 5 polohivacích lůžek s dělenou postranicí včetně antidekubitních matrací.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2022 09.05.2022 11:00
II/268 Klášter-Hradiště n.J., most ev.č.268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou
nadlimitní Zadáno 06.05.2022 07.07.2022 09:00
Nákup dataprojektorů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2022 06.05.2022 00:00
Oprava toalet v tělocvičně 2
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2022 15.05.2022 09:00
III/12512, Most ev.č. 12512-1 přes potok v obci Pavlovice TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 20.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016