Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení půdních prostor č.p.1 západní část
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2022 16.03.2022 13:00
Nákup reklamního prostoru a marketingové poradenství
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 28.03.2022 12:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2022 16.03.2022 09:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj – Tiché údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2022 13.04.2022 10:00
nákup 2 ks pianin
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.03.2022 15.03.2022 00:00
Kompletní zpracování mzdové a personální agendy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.03.2022 14.03.2022 16:00
Monitoring v evropsky významné lokalitě Štěpánovský potok
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2022 25.03.2022 10:00
Ornitologický a entomologický průzkum Velké a Malé bažantnice v Měšicích
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2022 25.03.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 28.03.2022 10:00
Zajištění péče o evropsky významnou lokalitu Libické luhy, biotopy modrásků
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 28.03.2022 10:00
Zajištění dopravy a ubytování s polopenzí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.03.2022 14.03.2022 12:00
Monitoring v přírodní rezervaci Káraný-Hrbáčkovy tůně
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2022 01.04.2022 10:00
Monitoring v přírodní památce Kačina
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2022 25.03.2022 10:00
Nákup záložního zdroje (UPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 13.04.2022 10:00
Nákup vakových zvedáků pro Domov seniorů Uhlířské Janovice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2022 31.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016