Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Plynofikace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 29.07.2020 10:00
Posouzení současného stavu, zpracování dokumentace, nátěry a údržba rozhledny Vrchbělá a Čížovka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 23.07.2020 10:00
Drobné zednické a obkladačské práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2020 21.07.2020 10:00
Nákup kancelářských stolů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 23.07.2020 10:00
Výměna oken a dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 27.07.2020 10:00
Dodávka vybavení školní kuchyně pro SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 24.07.2020 12:00
III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací - aktualizace DÚR, DSP
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2020 22.07.2020 11:00
Zařízení interiéru vstupních prostor muzea
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2020 23.07.2020 11:00
Oprava kanceláře zástupce ředitele
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2020 23.07.2020 12:00
III/10811 Hřiby - I/12
podlimitní Hodnocení 10.07.2020 04.08.2020 10:00
V+V Zápy - terénní pracovníci - úsek 3
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 17.07.2020 13:00
Nákup technických plynů 2020 - 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2020 21.07.2020 12:00
Nákup čtyř elektromechanických dvousloupových zvedáků pro automobily 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.07.2020 21.07.2020 12:00
Výroba a montáž nábytku do objektu domova pro seniory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 17.07.2020 10:00
Dezinfekce vnitřních prostor KSÚS – 24 středisek Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2020 20.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016