Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace odpadu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 15.02.2024 16:00
III/12523 Petrovice II. – Boštice III/12525
podlimitní Zadáno 22.01.2024 28.02.2024 09:00
II/102 kř.s II/119 - Čelina průtah a II/119 Cholín - Křepenice
podlimitní Zadáno 22.01.2024 27.02.2024 10:00
Dotační management projektu Cestou uhlí a železa Památky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2024 22.01.2024 12:00
Ubytování pro projekt ERASMUS+
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2024 22.01.2024 12:00
Modernizace IT pro zkvalitnění výuky a zajištění moderních výukových metod Drobné stavební úpravy v učebnách VT3 a VT4
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2024 22.01.2024 10:00
Hygienické a čisticí prostředky pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2024 22.01.2024 06:00
DPKS- renovace zdroje tepla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.01.2024 08.02.2024 13:00
Oprava vjezdu do areálu domova mládeže SPŠS Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2024 07.02.2024 10:00
Sanace východní stěny budovy č.p.9
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2024 19.01.2024 07:50
III/1114 Líšno - svah a část vozovky
podlimitní Zadáno 17.01.2024 09.02.2024 10:00
Doprava Londýn
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2024 17.01.2024 09:00
Dodávky automobilových náhradních dílů pro potřeby výuky a zajištění provozu na ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.01.2024 16.01.2024 10:00
BW Clip detektory CO (oxid uhelnatý)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2024 22.01.2024 10:00
Půdní vestavba Gymnázia J. S. Machara Brandýs n. Labem - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2024 30.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016