Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Notebooky pro pedagogy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 11.12.2020 10:00
Domov Hostomice – Zátor, nákup konvektomatu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 09.12.2020 08:00
Domov Hostomice – Zátor, nákup zvedáku
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 09.12.2020 08:00
Návrh a dodávka vybavení digitalizačního pracoviště centrálního depozitáře MČK fotografickou a další související technikou
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2020 18.12.2020 15:00
Výměna lůžek a nočních stolků na pokojích klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 16.12.2020 10:00
Nákup IT techniky III. pro SOŠ a SOU Beroun-Hlinky- opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 08.12.2020 23:00
Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2021-2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2020 08.12.2021 15:00
Dodávky masa a uzenin
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 09.12.2020 09:00
,,Dodávky mraženého a chlazeného sortimentu"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 09.12.2020 09:00
,,Dodávky ovoce a zeleniny"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 09.12.2020 09:00
Svislá hydroizolace části objektu č.8 a oprava vnitřních omítek
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 08.12.2020 10:00
Zajištění údržby, provozu, rozvoje a monitoringu IS ADMIS
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 08.12.2020 10:00
III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 08.12.2020 10:00
Dodávka nábytku SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 11.12.2020 12:00
,,Výměna interiérových dveří"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 09.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016