Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/328, III/3279, III/3287 Jestřabí Lhota
podlimitní Zadáno 16.06.2023 17.07.2023 10:00
Nástavba budovy Gymnázia Hostivice - TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 04.07.2023 09:00
Modernizace učebny - stavební úpravy, dodávka nábytku a IT
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 17.07.2023 08:00
Rekonstrukce střechy otevřeného stání a skladu materiálu na středisku KSUS Dřínov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 03.07.2023 09:00
Přepažení odpočinkové místnosti pro žáky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2023 16.06.2023 00:00
Odvlhčení učeben a místností v přízemí budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 26.06.2023 10:00
Výměna oken včetně parapetů - pavilóny A+B v domově mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 28.06.2023 10:00
Ubytování letní tábor Putování kolem světa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2023 15.06.2023 10:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - Lůžka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 23:00
Zkvalitnění výuky na SZŠ a VOŠZ Kolín 2022 - přístroje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 23:00
“OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ – WC”-Rekonstrukce sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.06.2023 26.06.2023 10:00
Vozidla hrazená z dotace MZdr ČR na krizovou připravenost ZZS SK 2023
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 30.06.2023 10:00
Nákup IT vybavení do počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 27.06.2023 12:00
Zateplení budovy školy a střechy - Zruč n/S.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 27.06.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vinařická hora
podlimitní Zadáno 12.06.2023 10.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016