Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dětské hřiště – herní prvky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2020 25.06.2020 08:00
Výměna PVC v učebnách a na DM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 12:00
VÝROBA A DISTRIBUCE VOUCHERŮ PRO SCCR
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 23.06.2020 14:00
Nastavení, správa a optimalizace digitální reklamní kampaně vedené na podporu rozvoje turistického ruchu Středočeského kraje s využitím ambasadorů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 23.06.2020 10:00
Oprava sociálního zařízení, chodby a schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 25.06.2020 23:59
Odvlhčení objektu DDM Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 29.06.2020 10:00
TDS - Vybudování nových sociálních zařízení z umakartových jader
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 25.06.2020 12:00
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa – napojení nové technické infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 29.06.2020 10:00
Výběr dodavatele obalového materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 23.06.2020 09:00
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky -Vzduchotechnika
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 22.06.2020 09:30
Nákup kuchyňských skříněk pro odbornou učebnu ošetřovatelství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 22.06.2020 10:00
Pořízení 2 ks konvektomatů, 2 ks kondenzačních odsavačů par a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2020 24.06.2020 12:00
Realizace dodávek klempířských strojů, dřevěných modelů střech, pomůcek pro slaňování, nářadí, vybavení učebny a kanceláře
podlimitní Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 10:00
Středočeský platební portál
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
III/22920 Kounov – most ev.č. 22920-2_TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 22.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016