Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu ev.č. 272-011 most přes Jizeru v Benátkách nad Jizerou – TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2016 12.10.2016 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Dodávka vybavení a zprovoznění pracoviště krizového řízení
podlimitní Zadáno 31.08.2016 16.09.2016 10:00
„II/6111 X II/329 PODĚBRADY - PŘEDNÍ LHOTA“ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2016 30.08.2016 15:00
„Zhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na akci - Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.“
podlimitní Zadáno 30.08.2016 05.10.2016 09:00
II/334, havarijní oprava propustku v km 25,047 u obce Radlice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2016 29.08.2016 10:00
„Nákup školního autobusu“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2016 29.08.2016 09:00
„Výměna stávajícího výtahu určeného pro zdravotnické účely, Tovární 122, Neratovice“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.08.2016 29.08.2016 09:00
BESIP – II/611 Nehvizdy, úprava přechodu pro chodce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2016 25.08.2016 09:00
TDS a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 12:00
Vyhotovení PD a AD projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 10:00
Vyhotovení PD pro provádění stavby vč. AD pro projekt Snížení energetické náročnosti areálu SOU Hubálov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 12:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP projektu Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 13.09.2016 10:00
Křinec II/329 x III/32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2016 24.08.2016 10:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 07.09.2016 09:00
Integrovaná střední škola Rakovník – Oprava kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2016 23.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016