Veřejná zakázka: III/3367 propustek, k.ú. Lipina u Zruče n.S.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 276
Systémové číslo: P16V00000195
Evidenční číslo zadavatele: VZ-212/16
Datum nákupu / nabídek: 06.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3367 propustek, k.ú. Lipina u Zruče n.S.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající konstrukce vozovky a propustek budou vybourány dle výkopového plánu.
Základem navrhovaného propustku je trouba DN 600 z vlnitého plechu. Trouba bude osazena na štěrkopískové lože o minimální tloušťce 250 mm. Hutnění základové spáry bude provedeno dle TP 94. Hutnění lože a obsypu bude provedeno dle technologického předpisu výrobce trouby. Trouba bude položena ve sklonu 3,5%. Nadsyp trouby bude splňovat minimální tloušťku dle typového listu výrobce. Přesné rozměry trouby a specifikace materiálu jsou uvedené ve výkresové části dokumentace.
Na vtokové straně bude vybudována vtoková jímka ze ŽB. Jímka bude chráněna ocelovou mříží. Mříž bude osazena na drážku jímky. Mříž musí zajišťovat dostatečnou ochranu jímky před případným nárazem vozidla a zároveň umožňovat volný vtok do propustku. Musí také splňovat normu ČSN EN 124. Rozměry jímky a požadovaný tvar mříže je uveden ve výkresové dokumentaci.
Před vtokovou jímkou bude vybudován zpevněný příkop z betonových žlabovek a obložení lomovým kamenem.
Po obsypání trouby budou zřízeny nové konstrukční vrstvy vozovky.

ACO 11 40mm
ACL 16 60mm
SC I 120mm
Štěrkodrť 150mm

Podkladní konstrukční vrstvy vozovky budou zřízeny s ohledem na stávající podkladní vrstvy.
Pracovní spáry v obrusné a v ložné vrstvě budou vystřídány o 0,2m. Styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Čelo propustku bude zřízeno ve sklonu 1:1 a obloženo lomovým kamenem. Výtok bude vydlážděn lomovým kamenem v délce 0,3m.
Betonová lože budou zřízena dle TKP kap. 18.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 703 182 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky