Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice – TDS + BOZP“
podlimitní Zadáno 18.07.2016 03.08.2016 10:00
POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBDOBÍ 2016-2018 PRO KÚSK
nadlimitní Zadáno 18.07.2016 01.11.2016 09:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – obměna automobilu
podlimitní Zadáno 15.07.2016 04.08.2016 10:00
Nasazení systému hospodaření s vozovkou v prostředí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.07.2016 14.07.2016 10:00
Pořízení nových vozidel
podlimitní Zadáno 13.07.2016 10.08.2016 10:00
Pořízení elektronické úřední desky před budovu KÚ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.07.2016 12.07.2016 10:00
Dokumentace provedení stavby a autorský dozor pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2016 15.08.2016 10:00
Servis vozidel
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2016 11.07.2016 10:00
Svodidla – oblast Kutná Hora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2016 11.07.2016 10:00
II/338 HORUŠICE-přestavba havarijního mostu 338-x na propustek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2016 07.07.2016 09:00
III/1219 Kácov, most ev.č. 12519-1_DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.07.2016 04.07.2016 10:00
II/125 Mitrov, svah
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.07.2016 04.07.2016 10:00
Obnova vodorovného dopravního značení oblast Kutná Hora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.07.2016 04.07.2016 10:00
II/107 Kamenice-Čakovice, most ev.č. 107-011
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2016 01.07.2016 10:00
Zpracování PD k zateplení budovy Tovární 122 Neratovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 18.07.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016