Veřejná zakázka: II/335 propustek, k.ú. Rápošov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 285
Systémové číslo: P16V00000204
Evidenční číslo zadavatele: VZ-214/16
Datum nákupu / nabídek: 08.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/335 propustek, k.ú. Rápošov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající konstrukce vozovky a propustek budou vybourány dle výkopového plánu.
Základem navrhovaného propustku je trouba HDPE DN 600. Trouba bude osazena na štěrkopískové lože o minimální tloušťce 250 mm. Hutnění základové spáry bude provedeno dle TP 94. Hutnění lože a obsypu bude provedeno dle technologického předpisu výrobce trouby. Trouba bude položena ve sklonu 2,0%. Nadsyp trouby bude splňovat minimální tloušťku dle typového listu výrobce. Přesné rozměry trouby a specifikace materiálu jsou uvedené ve výkresové části dokumentace.
Po obsypání trouby budou zřízeny nové konstrukční vrstvy vozovky.

ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
PS-E 0,5 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ACL 22+ 70/100 50 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
PS-E 0,5 kg/m² ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
ACP 16+ 70/100 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
PI-E 1,0 kg/m² ČSN 73 6129
SCI C ¾ 150 mm ČSN 73 6124-1
ŠD 0/32 200 mm ČSN 73 6126-1

Podkladní konstrukční vrstvy vozovky budou zřízeny s ohledem na stávající podkladní vrstvy.
Pracovní spáry v obrusné a v ložné vrstvě budou vystřídány o 0,2m. Styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Čela propustku budou zřízena ve sklonu 1:1 a obložena lomovým kamenem. Vtok i výtok budou dlážděny lomovým kamenem v délce 0,2m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 606 943 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky