Veřejná zakázka: II/335 propustek, k.ú. Vernýřov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 277
Systémové číslo: P16V00000196
Evidenční číslo zadavatele: VZ-213/16
Datum nákupu / nabídek: 06.04.2016 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/335 propustek, k.ú. Vernýřov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající konstrukce vozovky a propustek budou vybourány dle výkopového plánu.
Základem navrhovaného propustku je trouba DN 600 z vlnitého plechu. Trouba bude osazena na štěrkopískové lože o minimální tloušťce 250 mm. Hutnění základové spáry bude provedeno dle TP 94. Hutnění lože a obsypu bude provedeno dle technologického předpisu výrobce trouby. Trouba bude položena ve sklonu 0,5%. Nadsyp trouby bude splňovat minimální tloušťku dle typového listu výrobce. Přesné rozměry trouby a specifikace materiálu jsou uvedené ve výkresové části dokumentace.
Po obsypání trouby budou zřízeny nové konstrukční vrstvy vozovky.

ACO 11+ 40mm
ACL 22+ 50mm
ACP 16+ 60mm
SC I 150mm
Štěrkodrť 200mm

Podkladní konstrukční vrstvy vozovky budou zřízeny s ohledem na stávající podkladní vrstvy.
Pracovní spáry v obrusné a v ložné vrstvě budou vystřídány o 0,2m. Styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Čela propustku budou zřízena ve sklonu 1:1 a obložena lomovým kamenem. Vtok i výtok budou dlážděny lomovým kamenem v délce 0,3m.
Betonová lože budou zřízena dle TKP kap. 18.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 644 968 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky