Veřejná zakázka: III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 218
Systémové číslo: P16V00000137
Evidenční číslo zadavatele: VZ-39/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.04.2016
Nabídku podat do: 09.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3367 Zbraslavice, most ev.č. 3367-3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce mostního objektu ev. č. 3367-03. Dojde k sejmutí ornice v rozsahu stavby a její uložení na příslušné místo a posunutí sloupu nadzemního sdělovacího vedení. Poté dojde k demolici stávajícího mostního objektu a navazující vozovky. Následují výkopové práce v celém rozsahu stavby, včetně dočasného přeložení vodoteče. Poté započne výstavba nového mostního objektu. Po výstavbě mostního objektu dojde k zásypu výkopů, následují práce na silničním tělese, provádění dlažebních prací na korytě vodoteče, včetně posunutí koryta. Pokračují práce na mostu tedy na horní konstrukci mostu a budování nových konstrukčních vrstev komunikace. Pokračují práce na vozovce, nezpevněných krajnicích. Pokládka finální obrusné vrstvy vozovky. Osazení směrových sloupků a svodidel. Zrušení zařízení staveniště a rekultivace těchto ploch.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 453 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky