Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/101 Dolní Břežany – Zbraslav - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. etapa_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs, rekonstrukce, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 10:00
III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3 přes potok v obci Byšice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.06.2017 09.06.2017 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky
nadlimitní Zadáno 08.06.2017 19.07.2017 10:00
III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1 - DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2017 08.06.2017 09:00
Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní památku Slavkov, reprodukční biotopy obojživelníků““
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2017 07.06.2017 10:00
II/240 Velké Přílepy - Tursko, oprava silnice - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2017 07.06.2017 09:00
II/125 Kolín - Jindice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 20.06.2017 10:00
II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, akt. DUR, IČ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2017 06.06.2017 09:00
Oprava sociálního zařízení DM
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 20.06.2017 15:00
Ověření vlastností nové technologie II/112 Struhařov – kř III/11117
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2017 06.06.2017 09:00
II/112 Vlašim, křižovatka
podlimitní Zadáno 06.06.2017 28.06.2017 08:00
Komunikační propojení MÚK Jeneč - Dobrovíz
podlimitní Zadáno 06.06.2017 31.08.2017 09:00
Ověření vlastností nové technologie II/102 a II/118 Kamýk nad Vltavou
podlimitní Zadáno 05.06.2017 03.07.2017 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016