Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018 28.05.2018 09:00
II/334 Radlice, most ev.č.334-010
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2018 14.05.2018 09:00
SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 23.05.2018 09:00
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I.
nadlimitní Zadáno 11.05.2018 09.11.2018 13:00
Pořízení vybavení pro odborné vzdělávání
podlimitní Zadáno 11.05.2018 31.05.2018 12:00
III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4,
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2018 10.05.2018 09:00
Technická asistence při zatřídění změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2018 10.05.2018 09:00
Realizace stavby: Optimalizace energetické bilance budovy Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře
podlimitní Zadáno 09.05.2018 20.06.2018 09:30
III/00513 Chrášťany – Chýně, havarijní stav silničního tělesa
podlimitní Zadáno 09.05.2018 13.07.2018 10:30
III/00516 a III/0059 Zbuzany - průtah
podlimitní Zadáno 09.05.2018 11.06.2018 13:00
III/11611 a III/11612 Loděnice
podlimitní Zadáno 09.05.2018 11.06.2018 10:30
III/2405 Kněževes
podlimitní Zadáno 09.05.2018 11.06.2018 11:00
II/114 Hořovice - Lochovice
podlimitní Zadáno 09.05.2018 11.06.2018 14:00
III/1085 Havírna, neodkladná oprava mostu ev.č. 1085-1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2018 09.05.2018 09:00
III/20125 Milíčov konec obce – Šípy k lesu
podlimitní Zadáno 09.05.2018 08.06.2018 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016