Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/10530 Nechvalice, opěrná zeď
podlimitní Zadáno 11.04.2015 28.04.2015 08:30
Dodávka SW pro jednotné finanční řízení PO KÚSK
nadlimitní Zadáno 10.04.2015 01.06.2015 10:15
III/2802 Březno - Nová Telib, rekonstrukce
podlimitní Zadáno 09.04.2015 13.05.2015 08:45
Dodávka služebních vozů pro příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 08.04.2015 28.04.2015 10:00
TDI + BOZP na akci: Dostavba areálu muzea lidových staveb v Kouřimi - I. Fáze
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2015 07.04.2015 10:00
Tisk a distribuce informačního měsíčníku
nadlimitní Zadáno 26.03.2015 14.05.2015 08:30
Zajištění AD a OD a OD statika na akci: Dostavba areálu muzea lidových staveb v Kouřimi - I. fáze
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2015 07.04.2015 10:00
POJIŠTĚNÍ MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU, PŘEPRAVY, PŘERUŠENÍ PROVOZU A ODPOVĚDNOSTI STŘEDOČESKÉHO KRAJE, JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH SUBJEKTŮ
nadlimitní Zadáno 21.03.2015 09.06.2015 09:45
Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny
nadlimitní Zadáno 10.03.2015 15.04.2015 09:00
Oprava mostu ev. č. 112-017 Most přes strouhu v obci Domašín a mostu ev.č. 112 - 015 Most přes strouhu v obci Domašín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2015 03.03.2015 09:00
Závěrečný audit 2. globálních grantů a globálního grantu oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015 16.03.2015 10:00
Dokončovací a demoliční práce - Sportovně rekreační areál Vrchbělá
podlimitní Zadáno 18.02.2015 04.03.2015 09:30
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 02.03.2015 10:00
„Vyznačení cyklistické trasy č. 17 Greenway Jizera na území Středočeského kraje“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2015 03.03.2015 10:00
III/11515 Karlík, rekonstrukce mostu ev. č. 11515 - 2
nadlimitní Zadáno 06.02.2015 20.04.2015 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016