Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahové krytiny . schodiště škola
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2022 21.01.2022 11:00
Dodání kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2022 01.02.2022 10:00
Nákup myčky na nádobí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.01.2022 20.01.2022 13:00
Dodávky pohonných hmot pro potřeby školy na rok 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.01.2022 20.01.2022 12:00
Analýza vnitřních rizik pro období 2018-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2022 04.02.2022 09:00
Nákup anatomických pomůcek - ošetřovatelské figuríny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2022 19.01.2022 11:00
Zařízení pro analyzování vlastností půd
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2022 01.02.2022 10:00
Nová sesterna a klubovna, pavilon č.1 v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2022 01.02.2022 12:00
Nákup LCD dotykového panelu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.01.2022 18.01.2022 00:00
Zavedení automatického systému na zpracování přestupků vysokorychlostního vážení (dále jen „ASVV“) pro Středočeský kraj a ORP Kolín, Neratovice a Říčany
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2022 27.01.2022 08:00
Technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy strategických staveb pozemních komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2022 17.01.2022 09:00
Smlouva o vedení personálních věcí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2022 14.01.2022 13:00
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ - část A - rovné příležitosti ve vzdělávání
nadlimitní Zadáno 13.01.2022 15.02.2022 10:00
Rámcová dohoda na nákup potravin - koloniál
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.01.2022 20.01.2022 14:00
Jazykové pobyty pedagogů v zahraničí
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2022 02.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016