Veřejná zakázka: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12525
Systémové číslo: P23V00001141
Evidenční číslo zadavatele: VZ-299/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.06.2023
Nabídku podat do: 07.07.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27522 a III/27950 Rožďalovice. Nový chodník v ul. Tyršova a zvýšení bezpečnosti v ul. Boleslavská a Tyršova Rožďalovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce. Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0m (mimo úseky v místě napojení na stávající komunikace), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ. V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí. Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících samostatných sjezdů k jednotlivým nemovitostem, kdy se šířkově sjednocují na šíří 6,0 m, u společných sjezdů je šíře 12,0 m. V rámci celistvé trasy jsou navrženy dva přechody pro chodce a čtyři místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy. Mezi větvemi přes MK jsou navržena místa pro přecházení v šíři chodníku. U hasičské zbrojnice je navrženo místo pro přecházení, které je řešeno dle ČSN 73 5710 dle obr. 1 s doplněním vodícího pásu navazujícího na přirozenou vodící linii přes šíři připojení. V místě stavby jsou stávající sloupy veřejného osvětlení, které se u ZŠ budou návrhem posouvat do zeleně. Na konci úseku Tyršova jsou navržena dvě nová přechodová svítidla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 774 812 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky