Veřejná zakázka: Cyklostezka Brandýs nad Labem – Praha Čakovice – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12522
Systémové číslo: P23V00001138
Evidenční číslo zadavatele: VZ-245/23
Datum zahájení: 06.06.2023
Nabídku podat do: 21.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Brandýs nad Labem – Praha Čakovice – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro společné povolení (DUSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na akci: „Cyklostezky Brandýs nad Labem – Praha Čakovice"

Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti bude majetkoprávní příprava stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, apod.).

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude zpracován POV, DIO a plán BOZP. Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 885 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky