Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce výtahy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 17.10.2019 16:00
CMS Rožmitál – přeložka tlakové kanalizační přípojky včetně napojení na veřejný kanalizační řad města Rožmitál
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 10.10.2019 10:00
III/24021 Nelahozeves svodidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 16.10.2019 10:00
Poloprofesionální sušička prádla 10 kg
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 10.10.2019 11:00
Dorozumívací zařízení sestra - pacient
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2019 12.10.2019 08:00
Léky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 21.10.2019 10:00
Výměna kabiny lůžkového výtahu budova č. 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2019 31.10.2019 10:00
Kolový nakladač
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2019 14.10.2019 10:30
Modernizace částí elektrorozvodů na bytovém domě čp. 147 a čp.148 v Ledcích
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 15.10.2019 14:00
Dodávky stravenek
nadlimitní Zadáno 01.10.2019 18.11.2019 10:00
Elektrický vakový zvedák
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 09.10.2019 12:00
Profesionální pračka prádla 13 kg
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 12:00
Profesionální pračka prádla 24 kg + sušička
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 10.10.2019 12:00
Stěhování nadměrných strojů a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 08.10.2019 10:00
Restaurování obrazu Cesta na Kalvárii
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2019 07.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016