Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propustky Bělušice III/3279 v km 5,321 a Sokoleč III/3297 v km 3,000 - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 01.04.2020 09:00
Cyklostezka Koloděje – Sibřina, část na území SK - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 02.04.2020 10:00
III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4, TDI a KOORD.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 27.03.2020 10:00
Rekonstrukce elektronické požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 01.04.2020 14:00
Automatické posuvné dveře
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 01.04.2020 14:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vysoký Újezd - kostel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybník Vočert a Lazy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem – úprava stávajících tůní
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Prutník
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Otmíčská hora
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Mokřiny u Beřovic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o smluvně chráněné území Loučeňské rybníčky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Zajištění péče o smluvně chráněné území Jungmanova škola v Berouně
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi
podlimitní Zadáno 17.03.2020 17.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Jánský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 15.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016