Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 20.06.2019 11:00
Generální oprava střech školních dílen SPŠ a VOŠ Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 18.06.2019 10:00
Oprava a zastřešení venkovního dřevěného schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 18.06.2019 13:00
Výměna vrat v hale 3 a 4
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2019 17.06.2019 10:00
Oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 20.06.2019 12:00
Střední škola služeb a řemesel, Stochov – Výstavba centra pro vzdělávání klempířů (opakování II)
podlimitní Zadáno 06.06.2019 10.07.2019 10:00
Zajištění celodenní stravy pro obyvatele a obědů pro zaměstnance Domova Pod Kavčí Skálou
nadlimitní Zadáno 06.06.2019 22.07.2019 10:00
Aktivizační centrum – denní stacionář
podlimitní Zadáno 05.06.2019 25.06.2019 10:00
Generální oprava podlah učeben SPŠ a VOŠ Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 17.06.2019 10:00
PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY V AREÁLU LUČNÍ 1699 NA VEŘEJNOU KANALIZAČNÍ SÍŤ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 13.06.2019 08:30
Oprava maleb a nátěrů interiérů budov SOŠ a SOU Dubno
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 18.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany – PD
podlimitní Zadáno 05.06.2019 25.06.2019 12:00
Oprava střechy tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 21.06.2019 10:00
Průmyslová pračka
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 17.06.2019 15:00
nákup nábytku pro rodinné skupiny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2019 17.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016