Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
V+V projekt Čelákovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 04.10.2023 12:00
V+V projekt Hořovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.09.2023 04.10.2023 11:00
Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 09.10.2023 13:00
Poskytování ekonomických služeb pro Muzeum Českého krasu, příspěvkovou organizaci.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 04.10.2023 10:00
Ubytování v hotelu Rustikal
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.09.2023 19.09.2023 13:00
Praktická výuka autoškoly skupiny B a T
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2023 03.10.2023 10:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupiny B,C a T
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2023 27.09.2023 13:00
Hydraulické nůžky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2023 06.10.2023 10:00
Pojízdná dílna
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2023 06.10.2023 10:00
III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719
podlimitní Zadáno 18.09.2023 06.10.2023 09:00
Nákup notebooků s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2023 18.09.2023 14:00
Nákup interaktivní tabule komplet
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2023 02.10.2023 10:00
UtilityReport
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.09.2023 18.09.2023 09:00
Modernizace počítačové učebny a kmenové třídy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2023 02.10.2023 08:00
Technická pomoc objednateli při přípravě, realizaci a po skončení staveb
nadlimitní Zadáno 18.09.2023 18.10.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016