Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce“ část A.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 03.07.2019 10:00
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce“ část B.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 03.07.2019 10:00
Nákup postelí pro Domov mládeže při SŠSaŘ Stochov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 01.07.2019 11:00
„NÁKUP PRŮCHOZÍ KAPOTOVÉ MYČKY“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 24.06.2019 12:00
Silnice III/24017 Havárie zemního tělesa komunikace ulice Ke Hřbitovu v Kralupech nad Vltavou - oprava
podlimitní Zadáno 17.06.2019 04.07.2019 10:00
"SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - stavební práce“
VZ malého rozsahu Zadávání 17.06.2019
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 01.07.2019 10:00
Podlaha v elektrodílnách
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2019 27.06.2019 10:00
Zábradlí Nový Pavilon
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 17.07.2019 10:00
Inovace IT infrastruktury 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 02.07.2019 10:00
Intravenósní kanyly
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 24.06.2019 10:00
III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic
podlimitní Zadáno 14.06.2019 16.07.2019 10:00
Malířské práce dětský domov a základní škola
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 12:00
Nákup samojízdného úklidového stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 10:00
Dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor - Černínovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016