Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Dodávka PC do učebny VYT"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 24.04.2020 11:00
Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně a restaurace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 30.04.2020 10:00
II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 09.07.2020 10:00
Oplocení Velíšská 116
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 09:00
III/3299, Blato most ev.č. 32919-1
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2020 15.04.2020 10:00
Zpracování a odevzdání dokumentace pro sloučené řízení územní rozhodnutí a stavební povolení
podlimitní Zadáno 03.04.2020 23.04.2020 10:00
Včelín SZeŠ Čáslav - střešní konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 24.04.2020 10:00
Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 14.04.2020 10:00
Technická studie proveditelnosti Cyklospojení Praha – Rudná - Křivoklátsko
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky – Dodávky vybavení (opakování - část J)
nadlimitní Zadáno 01.04.2020 06.05.2020 10:00
Motory
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 15.04.2020 10:00
III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku
podlimitní Zadáno 01.04.2020 21.04.2020 09:00
Osobní užitkový automobil pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 15.05.2020 10:00
III/27221 Jizerní Vtelno, úprava křižovatky_PD
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 09.04.2020 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Polabské hůry
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 20.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016