Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Otmíčská hora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2023 21.04.2023 10:00
Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská - SD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2023 26.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava badatelský pobyt "České Budějovice" - 2.5-4.5.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2023 19.04.2023 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava badatelský pobyt "Kopřivnice" - 2.5-4.5.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2023 19.04.2023 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písčina u Tišic
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Stavba tréninkové hasičské věže
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písečný přesyp u Píst
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybníčky u Podbořánek
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stará Jizera
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u splavu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tonice-Bezedná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 21.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava jednodenní kroužek - 14.4.2023
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2023 12.04.2023 12:00
Operativní leasing vozidel KSÚS SK – 40 ks II
nadlimitní Zadáno 07.04.2023 25.07.2023 10:00
Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 7
nadlimitní V jednání 07.04.2023 23.05.2023 11:00
II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 25.04.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016