Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravování - KACP Mladá Boleslav II
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.03.2022 30.03.2022 00:00
III/3272 Hlízov
podlimitní Zadáno 29.03.2022 27.04.2022 09:00
III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy
podlimitní Zadáno 29.03.2022 02.05.2022 09:00
III/3272 Hlízov, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 19.04.2022 10:00
Nákup učebních pomůcek ošetřovatelství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2022 29.03.2022 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Soseňský lom
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slaná louka u Újezdce
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Sládkova stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Hornické
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom Na plachtě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Husova kazatelna
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Dřínovská stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016