Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/00516, III/00512 a III/0057 Jinočany, oprava silnic
podlimitní Zadáno 14.06.2019 16.07.2019 10:00
Malířské práce dětský domov a základní škola
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 26.06.2019 12:00
Nákup samojízdného úklidového stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 10:00
Dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor - Černínovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 10:00
Ornitologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Mokřiny u Beřovic
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2019 28.06.2019 10:00
Zajištění praktického výcviku řízení vozidel skupiny B a C 2019/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 04.07.2019 09:00
Oprava oken
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 02.07.2019 10:00
III/3353 Hrusice most evč. 3353-2 – stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Výměna plynových kotlů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Dovybavení školní zubní laboratoře
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Projektová dokumentace - skladová a instruktážní hala
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 12:00
Dovybavení odborné učebny ošetřovatelství I
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Dodávka ICT a licencí SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 24.06.2019 12:00
Modernizace síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016