Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II-610 Benátky - Ovčín mimo IROP
podlimitní Zadáno 13.02.2019 01.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Luční potok
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Chrástu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Reklamní a marketingové služby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 22.02.2019 16:00
Údržba a správa kotelny v Husově ulici pro SCCR
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 25.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Čížov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Červená louka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Monitoring v části přírodní rezervace Káraný - Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 27.02.2019 10:00
Oprava a zateplení fasády školy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2019 18.03.2019 09:00
Dodávka průmyslového válcového mandlu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 21.02.2019 12:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 25.02.2019 10:00
Stavební úprava havarijního stavu velké jídelny Domov Hostomice - Zátor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2019 18.02.2019 09:00
Přístroje a nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2019 18.02.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016