Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalka u Žehušic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Přílepská skála
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písečný přesyp u Píst
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Milská stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Les u Libeže
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 00:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hostivické rybníky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Školní statek Středočeského kraje – zdokonalení výuky – nákup strojů – středisko Mělník, Poděbrady, Čáslav, Benešov, Rakovník, Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 05.03.2019 10:00
Oprava podlahových krytin v suterénu SZeŠ Čáslav
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 28.02.2019 10:00
Vytvoření a obnova hraničních značení v přírodních památkách Stará Jizera, Pařezitý, přírodních rezervacích Lhotecké stráně a Vršky pod Špičákem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 06.03.2019 00:00
Odborný kurz - Pozemní komunikace a mosty – technologie údržby a oprav
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 27.02.2019 09:00
Rekonstrukce vchodových dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 28.02.2019 12:00
Správa školní sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 01.03.2019 13:00
Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2019 15.03.2019 12:00
Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2019 28.02.2019 09:00
Realizace turistického webového portálu pro projekt Středočeské vodní plavby
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 04.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016