Veřejná zakázka: Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8433
Systémové číslo: P21V00000629
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026328
Datum zahájení: 20.07.2021
Nabídku podat do: 06.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Servisní smlouvy na poskytování servisních služeb k souboru informačních systémů, aplikačního software a souvisejících technologií využívaných ze strany Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje (ZZS SčK) pro provoz zdravotnického operačního střediska (ZOS), poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) v terénu, sledování vozidel a vykazování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám.
Poskytování služeb bude na dobu neurčitou pro dále uvedené infomační systémy, aplikační software, související technologie, vybavení posádek a vozidel a úpravy/rozvoj uvedených částí na základě dále uvedených služeb.
Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 2 těchto ZP „Technická
specifikace“, kde zadavatel specifikuje minimální požadavky, a další nezbytné náležitosti spojené s předmětem této veřejné zakázky.

Zadavatel oznámil ve Věstníku veřejných zakázek Předběžné oznámení, a tudíž je
využito § 57 odst. 2 písm. a) zkrácení lhůty pro podání nabídek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 75030926
 • Poštovní adresa:
  Vančurova 1544
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19349015

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky