Veřejná zakázka: Webový portál Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8519
Systémové číslo: P21V00000715
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-026295
Datum zahájení: 20.07.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Webový portál Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na pořízení nového portálu Středočeského kraje s následnou podporou na 60 měsíců dle uvedené Technické specifikace.
Primárním účelem moderního a přístupného webového portálu je informovat veřejnost o aktuálním dění v kraji, umožnit snadnou orientaci v agendách úřadu a efektivně vyřešit různé životní situace občanů Středočeského kraje (SčK). Webový portál musí tento účel splňovat srozumitelnou, přehlednou a přístupnou formou. Dále musí umožnit jednoduše vyhledat potřebné informace a efektivně je prezentovat.
Další technické požadavky jsou uvedeny v uveřejněných přílohách.
Příloha č. 2, č. 7 a 8 této ZD Zadávací dokumentace byla zpracována ve spolupráci Odboru informatiky, Odboru Kancelář hejtmanky a externího konzultanta pro oblast ICT Michala Bláhy.
Na revizi se podílela společnost KPMG Česká republika, s.r.o.
IČO: 005 53 115 Pobřežní 648/1A, Karlín, 186 00 Praha EMAIL: kpmg@kpmg.cz www.kpmg.cz

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19453487

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky