Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pomůcky pro výuku cizích jazyků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2019 18.01.2019 12:00
Vypracování PD na snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 25.01.2019 13:00
Dodávka žákovských napájecích zdrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2019 18.01.2019 12:00
Sanace skalního masivu nad komunikací II/242 v Roztokách
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2019 31.01.2019 10:00
Dodávka ovoce a zeleniny do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Dodávka pečiva do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Dodávka potravin pro zdravou výživu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Dodávka čisticích prostředků a toaletního papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Dodávka chlazeného masa do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Dodávka koloniálního zboží do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Dodávka nápojů do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Silnice II/101 Zákolany, sanace svahu a silnice po havárii
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 29.01.2019 08:30
Dodávka chlazeného a mraženého zboží do školní kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2019 10.01.2019 12:00
Komplexní dlouhodobá správa IT v pro Domov U Anežky – poskytovatel sociálních služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.01.2019 18.01.2019 10:00
II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
podlimitní Zadáno 27.12.2018 01.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016