Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úklidové práce na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 30.11.2016 12:00
III/23621 Karlova Ves, most ev.č. 23621-1 přes potok Klučná - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2016 10.11.2016 09:00
III/23726 Kokovice, most ev.č. 23726-1 přes výtok z rybníka - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2016 10.11.2016 09:00
III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4 přes potok - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2016 10.11.2016 09:00
III/24026 Luníkov, most ev.č. 24026-1 přes Červený potok - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.11.2016 10.11.2016 09:00
Komplexní studie pro rozvoj Mladoboleslavska
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2016 08.11.2016 09:00
II/280 Čížovky – Domousnice - TDS+BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016 18.11.2016 10:00
II/101 - obchvat Jesenice – I. etapa a to ve stupni DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2016 07.11.2016 09:00
II/101 - obchvat Jesenice – I. etapa - mapové podklady
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2016 07.11.2016 09:00
Okružní křižovatka Mariánovice, západ - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2016 07.11.2016 09:00
„Spolupráce a poskytování konzultačních služeb v oblasti dopravní problematiky“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2016 04.11.2016 08:00
Rekonstrukce komunikace III/00312 ul. Rooseveltova úsek Kolovratská - Kuříčko - Dodatek č. 6
podlimitní Zadáno 01.11.2016 03.11.2016 09:00
II/124 Hostišov - Jiřetice (hr. okresu) - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2016 01.11.2016 10:00
II/272 Starý Vestec, přeložka silnice-PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.11.2016 01.11.2016 10:00
II/101 Křenice-hr. obl., silnice a most ev.č.101-082_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.10.2016 31.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016