Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 12:00
Výměna výtahu pro přepravu osob DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Instalace solné jeskyně do DS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 29.03.2019 00:00
Vedení mzdového účetnictví a zpracování mzdové agendy pro příspěvkovou organizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 29.03.2019 08:00
Dodávka a realizace nových herních prvků včetně terénní úpravy v areálech Labyrintu -střediska volného času, vzdělávání a služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2019 22.03.2019 13:00
Deponace kuněk na herpetologickou stanici v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 28.03.2019 10:00
Provozování zdroje tepla v budově Krajského úřadu v letech 2019-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 20.03.2019 09:00
Dodávka pracích prostředků do prádelny Domov Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 22.03.2019 12:00
Dodávka sena pro školní hospodářství VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 21.03.2019 13:00
Kopírovací stroj - tiskové prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 20.03.2019 14:00
Dodávka mycího podlahového stroje se sedící obsluhou
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 01.04.2019 13:00
Vybavení pro realizaci zájmových kroužků
nadlimitní Zadáno 08.03.2019 12.04.2019 10:00
Malířské a lakýrnické práce ve SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 22.03.2019 10:00
Dodávka tabulí a dataprojektoru
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 22.03.2019 12:00
Grafické práce pro GASK
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 18.03.2019 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016