Veřejná zakázka: II-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8637
Systémové číslo: P21V00000833
Evidenční číslo zadavatele: vz-288/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 15.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II-105 Jílové, Kabáty, opěrné zdi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o odstranění havarijního stavu tří opěrných zdí na silnici II/105 v obci Jílové u Prahy. Oprava opěrných zdí se tedy skládá ze tří úseků.
Úsek A: Kabáty, opěrná zeď je rekonstrukcí opěrné zdi za obcí Jílové u Prahy, v části obce Kabáty, v délce 110m včetně přeložky inženýrských sítí a úpravy odvodnění vozovky.
Úsek B: Jílové, opěrné zdi je výměna, doplnění a posílení stávajícího havarovaného zabezpečovacího systému zemního tělesa za obcí Jílové u Prahy, v části obce Borek, jako „Zeď 1“ v délce 40,675m (v sousedství Úsek C).
Úsek C: Jílové, opěrné zdi je také výměna, doplnění a posílení stávajícího havarovaného zabezpečovacího systému zemního tělesa za obcí Jílové u Prahy, v části obce Borek, jako „Zeď 2“ v délce 81,145m (v sousedství Úsek B).

Oprava bude prováděna za omezení dopravy. Součástí projektové dokumentace je návrh DIO, které předpokládá v Úseku A: Kabáty, opěrná zeď - realizaci stavby na silnici II/105 po polovinách vozovky s tím, že budou zajištěny vjezdy a výjezdy z přilehlých pozemků. V Úseku B a C: Jílové, opěrné zdi 1 a 2, by oprava měla být realizována při částečné nebo úplné uzávěře, dle projednání DIO. Detailní návrh DIO a jeho aktualizaci zajistí zhotovitel stavby včetně projednání s příslušným oddělením PČR a silničním správním úřadem.

V dotčeném „Úseku A: Kabáty, opěrná zeď“ je přeložka telekomunikačního kabelu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Trasa podzemního vedení sítě elektronických komunikací (SEK) bude dotčena při stavebních úpravách opěrné zdi silnice II/105. Stávající vedení je připevněno k opěrné zdi, která bude zdemolována a nahrazena novou. Provedení přeložky vyžaduje přerušení provozu na kabelu. Z tohoto důvodu musí zhotovitel přeložky v dostatečném předstihu (cca 60 dní) požádat správce o termín rozpojení (PEW).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 909 951 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy