Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka myčky nádobí a skla + myčky černého nádobí + změkčovače vody
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
II/106 Hranice okresu Benešov – Chrást nad Sázavou, rekonstrukce
nadlimitní Zadáno 01.03.2019 29.05.2019 11:00
Oprava věžičky na budově Gymnázia Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 09:00
II/113 Mukařov - Struhařov
podlimitní Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 11:00
„MALOMETRÁŽNÍ STARTOVACÍ BYTY PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A AUTORSKÝ DOZOR
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 05.03.2019 09:00
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN, VELÍŠSKÁ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 05.03.2019 09:00
II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa
nadlimitní Zadáno 25.02.2019 01.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Záplavy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 07.03.2019 10:00
Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
podlimitní Zrušeno 21.02.2019 18.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zbyslavská mozaika
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Starkočský lom
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Smečenská rokle
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalka u Žehušic
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 07.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016