Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora softwarového řešení iTop (IT provozní portál) včetně souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 04.04.2019 10:00
ICT vybavení pro SOŠ stavební a SOU stavební, Kolín II, Pražská 112
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 04.04.2019 10:00
Oprava střechy haly v objektu Sadská, ul. Lázeňská čp. 826
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 01.04.2019 09:00
Akční hlukový plán
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 01.04.2019 10:00
Výměna oken - závěrečná etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 01.04.2019 09:00
Dodávka 2 automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 27.03.2019 10:00
Oprava ohradní zdi zámeckého parku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 27.03.2019 10:00
Autobusová doprava - realizace klíčových aktivit IKAP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 09:00
Překladatel odborných a uměleckých textů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 03.04.2019 16:00
Dodávka drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 12:00
Výměna výtahu pro přepravu osob DOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 01.04.2019 10:00
Instalace solné jeskyně do DS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 29.03.2019 00:00
Vedení mzdového účetnictví a zpracování mzdové agendy pro příspěvkovou organizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2019 29.03.2019 08:00
Dodávka a realizace nových herních prvků včetně terénní úpravy v areálech Labyrintu -střediska volného času, vzdělávání a služeb
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2019 22.03.2019 13:00
Deponace kuněk na herpetologickou stanici v rámci akce Odbahnění mokřadu v EVL a PP Jablonná – mokřad
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 28.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016