Veřejná zakázka: Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 12754
Systémové číslo: P23V00001370
Evidenční číslo zadavatele: VZ-262/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-028223
Datum zahájení: 04.07.2023
Nabídku podat do: 02.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení a včetně majetkoprávní přípravy (IČ ke společnému povolení), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisů prací (výkaz výměr) a kontrolního rozpočtu, výkon autorského dozoru (AD), včetně technické pomoci (TP) objednateli, na akci: „Areál ředitelství a cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 135 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy