Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna požárních dveří ve SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 05.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Černolické skály
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kalspot, reprodukční biotopy pro obojživelníky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kalspot - sečení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Podhrázský rybník
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Roztocký háj - Tiché údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybníček u Studeného
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žehuňsko - Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 22.03.2019 10:00
Automatické posuvné dveře
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 20.03.2019 13:00
Autobusová doprava na exkurze IKAP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2019 18.03.2019 10:30
Elektrická sklopná pánev 170 l
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 21.03.2019 10:00
Návrh a tisk publikace s pracovním názvem "Planina Džbán"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 29.03.2019 10:00
Údržba travnatých ploch a areálu Skanzenu Vysoký Chlumec
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 25.03.2019 11:00
II/101 Říčany - Kolovratská
podlimitní Zadáno 05.03.2019 21.03.2019 10:00
Oprava pokojů v přízemí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 15.03.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016