Veřejná zakázka: II/111 Nechyba I – Český Šternberk, 2. – 5. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 12759
Systémové číslo: P23V00001375
Evidenční číslo zadavatele: VZ-185/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-029054
Datum zahájení: 07.07.2023
Nabídku podat do: 21.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/111 Nechyba I – Český Šternberk, 2. – 5. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba má charakter opravy stávající komunikace II/111 v úseku od železničního přejezdu v Českém Šternberku po křižovatku se silnicí II/125 v obci Nechyba. Součástí stavby jsou stranové přeložky kolidujících inženýrských sítí (zvláště sloupů nadzemního vedení v současné době umístěných v krajnici komunikace) a sanace nestabilního podloží komunikace na začátku úseku.

2. Etapa – km 27,015 – 29,757
3. Etapa – km 29,757 – 31,382
4. Etapa – km 31,382 – 32,693
5. Etapa – km 32,693 – 35,157

Jelikož se jedná převážně o opravu krytu vozovky, nezpevněných krajnic, zůstává kategorie komunikace v jednotlivých úsecích nezměněna. V místě poruch krajů vozovky je provedena jejich sanace. Součástí stavby jsou také přeložky kolidujících inženýrských sítí, jedná se především o sloupy nadzemního vedení umístěné v současné době v krajnici komunikace. V rámci stavby budou také osazena a opravena poškozená svodidla. V rámci obnovy odvodnění komunikace budou pročištěny stávající propustky, opravena zábradlí na čelech propustků a sanovány poruch čel propustků. Součástí stavby je také kácení stromů, které v současné době jsou poškozené nebo zasahují do průjezdného profilu komunikace a tvoří nebezpečnou překážku. Budou také upraveny koruny stromů, aby nezasahovaly do komunikace. Dále bude provedena revize současného vodorovného a svislého značení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 111 307 012 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy