Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava místností č. 311, 313 a 321 v pavilonu č.3, Domov Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 12:00
Dodávky hnědého uhlí 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 16.12.2022 12:00
Terénní úprava svahu u koridoru ve vnitřní zahradě Domova Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2022 14.12.2022 08:00
Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2022 05.12.2022 08:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2022 04.12.2022 09:00
Zajištění stravování pro Gymnázium J. S. Machara
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka 46 kusů židlí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.12.2022 02.12.2022 10:00
Nákup IT techniky v rámci programu NPO digitální propast
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 19.12.2022 13:00
Nákup, dodávka a instalace edukační techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2022 01.12.2022 10:00
Poskytování služeb manažera kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2022 01.12.2022 00:00
PVC učebny 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2022 01.12.2022 00:00
Studie proveditelnosti cyklospojení Vrané nad Vltavou – Štěchovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 12.12.2022 10:00
Výměna požárních detektorů a zařízení EPS v objektech Středočeského muzea.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 13:00
Servisní služby k tepelným čerpadlům
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2022 30.11.2022 12:00
Nákup vybavení a pomůcek pro školní vyučování
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2022 15.12.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016