Veřejná zakázka: III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L. - III/2409 III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407 II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12815
Systémové číslo: P23V00001431
Evidenční číslo zadavatele: VZ-144/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-030505
Datum zahájení: 18.07.2023
Nabídku podat do: 18.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2407 - II/240-Velké Přílepy - Libčice n. L. - III/2409 III/24012 - Tursko-Kozinec III/24014 - II/240-Tursko-III/2407 II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VŘ je oprava živičného krytu řešených úseků silnic a s provedením sanací v místech poruch konstrukčních vrstev. Dojde k odfrézování živičného krytu v celé ploše. V intravilánu obce Úholičky bude frézováno v tl. do 4cm (v prostoru křižovatky silnic III/2407 a III/2408) a dále v tl. do 9cm. V intravilánu obce Tursko a Kozinec bude frézováno v tl. do 6cm. Mimo zastavěné území obcí, v extravilánu, bude provedena reprofilace a zesílení konstrukce komunikací - řešené úseky komunikací budou frézovány v tl. do tl. 5cm. V místech poruch konstrukčních vrstev silnice bude provedena lokální sanace konstrukčních vrstev tl. 41cm.
Navržená sanace obsahuje zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně. Bude položena separační geotextilie (netkaná, 600g/m2) která bude překryta vrstvou kopaného písku v tl.50mm. V místech pracovních spár po realizaci lokálních sanací konstrukčních vrstev a dále v místech lokálních poruch (trhlin) zjištěných po odfrézování živičné vrstvy bude položena kompozitní geomříž. V celé ploše navržené opravy silnic bude položena asfaltová vrstva ACL 16S v tl.5cm a obrusná vrstva ACo 11+ tl.4cm, vyjma průtahu obce Tursko a Kozinec kde bude položena ACo 16S v tl. 6cm, vše se spojovacími postřiky. Součástí dodávky je čištění nezpevněných krajnic a jejich zpevnění recyklátem, obnova vodorovného dopravního značení, ošetření pracovních spár proříznutím s asfaltovou zálivkou a obnova silničních příkopů s odvozem a skládkováním vytěžené zeminy.
Oprava komunikací bude realizována v režimu provádění udržovacích prací a proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu, dle schváleného DIO, jehož projednání a osazení je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 44 937 670 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky