Veřejná zakázka: Cyklospojení Řevnice – Srbsko - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12813
Systémové číslo: P23V00001429
Evidenční číslo zadavatele: VZ-241/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.07.2023
Nabídku podat do: 02.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklospojení Řevnice – Srbsko - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen „PD“) cyklostezky/cyklotrasy CT3 Řevnice – Srbsko. PD bude řešena ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), ve stupni dokumentace pro stavební povolení
(DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP) a ve stupni dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Předmětem plnění bude dále výkon autorského dozoru (AD) a technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská opatření (DIO) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod. Součástí PD bude dle požadavků zadavatele též jednoduchá vizualizace využitelná pro prezentaci a projednání návrhu s obcemi a veřejností (vizualizace lávek apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 815 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky