Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP – Půdní vestavba učeben budovy SZŠ a VOŠ zdr. Nymburk 18.08.2020
„Zpracování studie proveditelnosti DTM Středočeského kraje“ 18.08.2020
Nákup UPS zařízení vč. souvisejících služeb 17.08.2020
Servis telefonní ústředny 2020 - 2024 14.08.2020
Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk 06.08.2020
Nákup 20 ks tabletů pro SŠDŘ Kladno 05.08.2020
Oprava rozvodů teplé a studené vody 31.07.2020
Instalace svislé zdvihací plošiny v chráněném bydlení Cerhenice 28.07.2020
Nákup drobných zařízení a materiálu z oblasti IT 27.07.2020
Oprava dláždění jiřické silnice Milovice 23.07.2020
„II/272 Kounice, obchvat“ - PD 22.07.2020
Výroba a nákup propagačních předmětů s logem Středočeského kraje“ 22.07.2020
Přestavba pokojů DM na učebny 21.07.2020
Část A 20.07.2020
Část B 20.07.2020
II. Nákup neseného pluhu s příslušenstvím 20.07.2020
Podpora provozu Portálu kulturního dědictví Středočeského kraje 20.07.2020
Rekonstrukce suterénu na cvičební sál 17.07.2020
Výměna stoupaček v budově 1 17.07.2020
Chrášťany, přeložka II. etapa“ - PD 16.07.2020