Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Rozšíření stávajícího certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK o modul Centrální nákupy 26.03.2020
Správa školní sítě 25.03.2020
Dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty - opakování 24.03.2020
Servis vozidel Peugeot a Hyundai 24.03.2020
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje 19.03.2020
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou 16.03.2020
Vedení a zpracování platové agendy v letech 2020 - 2023 12.03.2020
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2020 10.03.2020
PD - Nový objekt základní školy speciální 09.03.2020
Rozšíření stávající telefonní ústředny 09.03.2020
Nákup CNC stroje pro obor truhlář včetně softwaru (opakování) 02.03.2020
Dodávky stravenek 28.02.2020
Vyklizení objektu v areálu Dobříš 26.02.2020
Osvětlení výstavního sálu v 1. NP MČK 17.02.2020
Sdílený muzejní depozitář Benešov - architektonická studie a PD pro ÚR a SP 14.02.2020
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 13.02.2020
Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy 12.02.2020
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji 12.02.2020
„1. Fórum hejtmanů regionů V4“ 10.02.2020
MIPIM 2020, expozice Středočeského kraje 04.02.2020
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››