Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Dodávka a instalace strukturované kabeláže v budově Krajského úřadu Středočeského kraje 12.06.2024
Softwarový nástroj pro vedení agend sociálních služeb 12.06.2024
Vybudování sociálního zařízení pro žáky odborných předmětů 11.06.2024
Podpora docházkového systému v budově KÚ Středočeského kraje 10.06.2024
Chlazení a ionizace prostřední chodby v 5.NP 07.06.2024
Praktický výcvik vybrané skupiny žáků SOU k získání řidičského oprávnění pro skupinu B, C, T 06.06.2024
Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2024 05.06.2024
Instalace a montáž požárních dveří 04.06.2024
Svářecí kurzy pro žáky SOŠ A SOU DUBNO 2024 04.06.2024
Nákup serveru a síťových služeb 03.06.2024
OA Vlašim – Revitalizace obvodového pláště školy – TDS a koordinátor BOZP 03.06.2024
Oprava havarijního stavu hradební zdi 03.06.2024
Výměna protipožárních dveří 03.06.2024
Dodávka technických plynů a roční pronájem lahví pro SOU Nové Strašecí 01.06.2024
Gastrovybavení do výdejny jídel Centra 83 - gastrotechnologie 31.05.2024
Instalace a montáž klimatizace do kulturních místností a jídelny 23.05.2024
Dodávka a montáž obloukového okna v budově Centra 83 Havlíčkova447 Mladá Boleslav 22.05.2024
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady - vybavení 22.05.2024
Udržovací práce na objektech č.p. 139 a 141 - Stradonice 22.05.2024
Zajištění obědů II. 22.05.2024
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››