Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Oprava podlah a výmalba jednoho patra 30.06.2017
II/240 Černuc, obchvat – PD 27.06.2017
Zajištění komplexního výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na akci – Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu Muzea Českého krasu 27.06.2017
„Zprostředkování burzovních komoditních obchodů na centralizovaný nákup elektřiny a plynu pro krajské nemocnice a objekty v majetku Středočeského kraje na roky 2018 a 2019“ 26.06.2017
Výběr dodavatele stavby na akci Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk 22.06.2017
Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů - Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady 19.06.2017
II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008 16.06.2017
Oprava kanalizace 15.06.2017
II/110 Ostředek – Sázava, aktualizace PD 14.06.2017
II/227 a II/221 Kněževes - Svojetín - hr. Středočeského kraje, rekonstrukce - PD 14.06.2017
II/115 Černošice, rekonstrukce silnice 13.06.2017
II/115 Černošice, rekonstrukce silnice 13.06.2017
II/115 Černošice, rekonstrukce silnice - TDS + BOZP 13.06.2017
II/115 Černošice, rekonstrukce silnice - TDS + BOZP 13.06.2017
Smlouva o dílo Oprava střechy dílny 13.06.2017
Zajištění úklidového servisu v budově Středočeského kraje na adrese Husova 19-21 08.06.2017
Zajištění úklidového servisu v budově Středočeského kraje na adrese Husova 19-21 08.06.2017
Stavební práce v rámci projektů na snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín - objekt sportovní haly 06.06.2017
Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2018 – 2023 a nastavení KPI´s 02.06.2017
Celková oprava střechy na budově č. 366 02.06.2017