Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup LCD dotykového panelu 08.08.2022
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území a evropsky významnou lokalitu Chlum u Nepřevázky - opakování 08.08.2022
Výstavba přístřešku na botanické zahradě v Rakovníku 04.08.2022
Druhá domácnost DOZP – vybavení nábytkem a bytovým textilem (opakování) 03.08.2022
Nákup pián 03.08.2022
Oprava rozvaděče a elektroinstalace výtahu 02.08.2022
Laboratorní dentální skener a dentální CAD software 28.07.2022
Analýza čerpání a dostupnosti zdravotní péče poskytované obyvatelům Středočeského kraje 27.07.2022
Rekonstrukce topného systému v CHB Nám.Sv.Václava 106 27.07.2022
Výmalba stropů učeben 27.07.2022
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zvolská homole - opakování 22.07.2022
Inovace ve výuce na VOŠ a SZeŠ Benešov - automatické řízení traktoru, simulace dalších zemědělských strojů 21.07.2022
Servis a údržba vzduchotechnického zařízení 21.07.2022
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 21.07.2022
Nákup minisystému a projektoru 20.07.2022
„Zajištění tvorby marketingové strategie Středočeského kraje v tématu VaVaI“ 19.07.2022
Sanace mokrého zdiva - učebny č. 12 a 13 - etapa II 18.07.2022
Oprava a rozšíření wifi v kabinetu AJ 15.07.2022
Výměna odvětrávací jednotky stávajícího odsávacího zařízení a instalace ventilátoru vně budovy“ 14.07.2022
Korektorské a redakční služby pro GASK 12.07.2022