Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen - opětovné vyhlášení 07.08.2018
Nákup velkoformátového grafického profesionálního skeneru - kupní smlouva 06.08.2018
Provedení výuky a výcviku v rámci předmětu Řízení motorových vozidel 06.08.2018
II/280 Březno, rekonstrukce 31.07.2018
Zajištění prodloužení technické podpory produktů Vmware 31.07.2018
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - technický dozor investora a koordinátor BOZP 30.07.2018
Poskytování bezpečnostních inspekcí, auditů, šetření, testů a prohlídek 30.07.2018
Propagace akcí Středočeského kraje a příspěvkových organizací v oblasti kultury 30.07.2018
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka 24.07.2018
II/331 Brandýs n.L. 1/9 rekonstrukce - PD 23.07.2018
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou – projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, energetické posouzení budovy 20.07.2018
Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav – Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a koordinátor BOZP 20.07.2018
Dodávka originálních tonerů pro doplnění skladu kancelářských potřeb 19.07.2018
Koncerty k výročí republiky 19.07.2018
TDS vč. BOZP pro rekonstrukce topného systému v objektu Zámku v Domově Rožďalovice 16.07.2018
Oprava hlavního schodiště 13.07.2018
II/273 Mšeno, průtah - výkon autorského dozoru 12.07.2018
Úklid SV plochy letiště Milovice 12.07.2018
II/273 Mšeno, průtah 10.07.2018
II/114 Dobříš, most ev.č. 114-016 TDS a BOZP 08.07.2018