Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
„II/272 Lysá nad Labem, průtah“- TDS+BOZP 29.06.2020
Rekonstrukce plynové kotelny 29.06.2020
Poskytování komplexních služeb mzdové a účetní agendy 25.06.2020
Long-Term Docs SDK a SecuSign SDK, klientské aplikace Signer 24.06.2020
Zajištění podpory Q-integra Redacting 24.06.2020
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji 23.06.2020
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍWN A VN 22.06.2020
„5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Středočeského kraje a zajištění souvisejících odborných činností pro období 2020 - 2021“ 22.06.2020
Podpora ICZ e-spis LITE® 18.06.2020
Restaurování kamenných prvků ve vstupní hale (mázhausu) budovy čp. 87 18.06.2020
Výtah internát 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Králičina a Povýmolí - opakování 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území U skal 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Veltruský luh 18.06.2020
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zahořanský stratotyp 18.06.2020
II/125 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe“ - TDS+BOZP 17.06.2020
Nákup osobního automobilu 17.06.2020
„II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží“ - TDS+BOZP 16.06.2020
Výběr dodavatelské svářecí školy pro rok 2020 16.06.2020
Zajištění dodávek obědů pro klienty Centra 83 16.06.2020