Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zimní tábor Krkonoše - Dolní Dvůr 18.10.2021
nákup hutního materiálu 15.10.2021
Dodávka střešní krytiny Borga 13.10.2021
NÁKUP 55 KS TABLETŮ 13.10.2021
Vybavení odborných učeben ICT 13.10.2021
Nákup AV techniky 12.10.2021
„Nákup vybavení pro zájmové kroužky – SOŠ a SOU, Neratovice, Školní 664“ 07.10.2021
Rámcová dohoda na dodávky notebooků 06.10.2021
NÁKUP 3 KS VÝUKOVÝCH DIAGNOSTICKÝCH PANELŮ 05.10.2021
Středočeské dožínky 2021 05.10.2021
Oprava hlavní vodovodní přípojky-zemní práce 04.10.2021
Výmalba prostor chodeb 01.10.2021
Nákup myčky nádobí 30.09.2021
Nákup užitkového automobilu 30.09.2021
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Louky u Choťánek 29.09.2021
Konvektomat školní jídelna 27.09.2021
Výuka autoškoly skupiny C pro žáky - praktický výcvik 21.09.2021
Dodávka a montáž oplocení 20.09.2021
Přestěhování knihovního fondu 20.09.2021
Zásobník studené vody v objektu Dětského centra Chocerady, čp. 124 20.09.2021