Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zhotovení plánu péče na PP Úpor - Černínovsko 30.03.2020
Zhotovení plánu péče na PP Vrch Káčov 30.03.2020
Zhotovení plánu péče na PP Záhořanský stratotyp 30.03.2020
Zhotovení plánu péče na PR Kobylí draha 30.03.2020
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení 27.03.2020
Rozšíření stávajícího certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK o modul Centrální nákupy 26.03.2020
Správa školní sítě 25.03.2020
Dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty - opakování 24.03.2020
Provoz webového portálu Středočeského kraje 24.03.2020
Servis vozidel Peugeot a Hyundai 24.03.2020
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP- Dětské centrum Chocerady- technickohospodářský objekt 20.03.2020
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje 19.03.2020
Část E - Nábytek do učeben ELM 16.03.2020
Část F - Nábytek do učeben VT 16.03.2020
II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa“ - TDS + BOZP 16.03.2020
II/105 Psáry, průtah“ TDS + BOZP 16.03.2020
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2" TDS + BOZP 16.03.2020
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou 16.03.2020
Vedení a zpracování platové agendy v letech 2020 - 2023 12.03.2020
Výběr dodavatelské firmy pro zpracování platové agendy v letech 2020-2023 12.03.2020