Registr smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa 24.10.2018
Oprava odtokového systému dešťové vody na budově KÚ 24.10.2018
Zajištění prodloužení záruk diskového pole a serverů 24.10.2018
Pořízení kopírovacích strojů 23.10.2018
II/272 Lysá nad Labem, průtah - PD 22.10.2018
„Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji“ – Dodávka vybavení a zprovoznění pracoviště krizového řízení 22.10.2018
Oprava střechy a okapů 19.10.2018
Systémová podpora produktů Esri na rok 2019 17.10.2018
Oprava stávající vzduchové jednotky 16.10.2018
Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2018 a 2019 15.10.2018
II/124 Hostišov - Jiřetice hranice okresu - TDS + BOZP 12.10.2018
Oprava fasády přízemí školy 12.10.2018
Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní památku Louky u Choťánek 12.10.2018
Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice 11.10.2018
Výměna oken, vnějších a vnitřních parapetů v budově školy 11.10.2018
Zpracování geometrického zaměření zvláště chráněného území přírodní památky Paterovské stráně 11.10.2018
II/279 Rabakov - Prodašice 10.10.2018
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace 10.10.2018
Oprava toalet ve 2. n. p. 10.10.2018
Rekonstrukce podlah 10.10.2018