Smlouva: Částečná demolice a odstranění prvků krovu hospodářské budovy - ZUŠ Hořovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1281
Datum uzavření smlouvy: 22.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 854 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 034 187,00
Zadávací řízení: Částečná demolice a odstranění prvků krovu hospodářské budovy - ZUŠ Hořovice

Název (předmět)

Částečná demolice a odstranění prvků krovu hospodářské budovy - ZUŠ Hořovice

Stručný popis

Tato akce řeší havarijní stav hospodářské budovy na pozemku školy - Zapažení stavby a podchycení základů, postupné ubourání pilířů, odstranění střešní krytiny a postupné podchycení a demontáž prvků krovu, očištění horního záhlaví zdiva a stažení zdiva věncem v místě pozednice, vyklizení objektu.
Původní stavební dokumentace byla nově upravena s ohledem na požadavek proveditelnosti stavebních zásahů s dodržením požadavků orgánů památkové péče. Nově zohledněné pracovní postupy řeší "Návrh demoličních prací".

Zadavatel

  • Úřední název: Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253
  • IČO: 70856303
  • Poštovní adresa:
    Palackého náměstí 253
    268 01 Hořovice

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy