Smlouva: Tisk a distribuce informace pro živnostníky“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1276
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 123 611,72
Cena v Kč vč. DPH: 1 359 570,18
Zadávací řízení: Tisk a distribuce informace pro živnostníky“

Název (předmět)

Tisk a distribuce informace pro živnostníky“

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je distribuce dopisů v obálce adresovaných živnostníkům Středočeského kraje ohledně informace o možnosti čerpání návratné finanční výpomoci dle Programu pro poskytování návratné finanční výpomoci Středočeským krajem živnostníkům Středočeského kraje na zmírnění nepříznivých dopadů epidemie nemoci COVID-19 na jejich živnost (včetně nepříznivých dopadů opatření souvisejících s bojem proti epidemii) v roce 2020.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy