Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Zpracování změn schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro rok 2020 10.03.2020
PD - Nový objekt základní školy speciální 09.03.2020
Rozšíření stávající telefonní ústředny 09.03.2020
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí 06.03.2020
Oprava omítek a maleb, stavební úpravy J křídla, místnost 201 a 05.03.2020
Část B - Chemická laboratoř 04.03.2020
Dodávka ICT techniky do projektu Šablony II 02.03.2020
Nákup CNC stroje pro obor truhlář včetně softwaru (opakování) 02.03.2020
Dodávky stravenek 28.02.2020
Vyklizení objektu v areálu Dobříš 26.02.2020
Zajištění jazykových kurzů anglického jazyka pro PP v rozsahu 80 hodin 25.02.2020
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP – Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk 19.02.2020
Ubytování a stravování- lyžařský kurz 21.2. - 28.2 .2020 18.02.2020
Osvětlení výstavního sálu v 1. NP MČK 17.02.2020
Sdílený muzejní depozitář Benešov - architektonická studie a PD pro ÚR a SP 14.02.2020
Dodávka originálních náplní pro tiskárny a kopírovací stroje v letech 2020 až 2021 13.02.2020
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru 13.02.2020
Vybavení počítačové učebny 13.02.2020
Sjezd na pozemek p. č. 890/83 v k. ú. Říčany u Prahy 12.02.2020
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji 12.02.2020